PoradyPrawo karne

Jakie kary grożą za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu?

Jakie kary grożą za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu?

W związku z tym, że prowadzenie auta pod wpływem alkoholu stanowi bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji, przepisy karne w tym zakresie są bardzo restrykcyjne. W znakomitej większości przypadków, kierowcom naruszającym przepisy w tym zakresie grozi czasowa, a niekiedy nawet dożywotnia utrata prawa jazdy. O tym jakie konkretnie kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu będzie mowa niżej.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu

W pierwszej kolejności warto wspomnieć, że w świetle przepisów kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń, wyróżniamy dwa stany związane ze spożyciem alkoholu:

  • Stan po użyciu alkoholu – w przypadku, gdy zawartość alkoholu wynosi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ we krwi kierowcy, lub od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza.
  • Stan nietrzeźwości – w przypadku, gdy zawartość alkoholu przekracza poziom 0,5‰ we krwi kierowcy lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Jazda po alkoholu wykroczenie

W pierwszym przypadku, czyli gdy kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, mamy do czynienia z wykroczeniem, zagrożonym karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Ponadto, kierowca który popełnił takie wykroczenie musi liczyć się z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który orzeka się w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat. Warto mieć na uwadze, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się obligatoryjnie, czyli Sąd nie może odstąpić od nałożenia tego środka.

Mandat za jazdę po alkoholu

Osoba, która popełniła wykroczenie w postaci prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu nie może zostać ukarana mandatem, ponieważ jak wspomniano wyżej – obok kary grzywny albo aresztu orzeka się także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z tym kieruje się wniosek do Sądu o ukaranie sprawcy.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

W przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, przepisy przewidują surowszą odpowiedzialność karną. Wspomniane przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Analogicznie jak przy popełnieniu wykroczenia, tak i tutaj Sąd obowiązkowo orzeka wobec sprawcy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Jednak w tym przypadku, okres obowiązywania zakazu to minimum 3 lata.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Warto zaznaczyć, że jazda w stanie nietrzeźwości jest penalizowana przez kodeks karny wtedy gdy kierowca prowadził pojazd mechaniczny. Jeśli sprawca prowadził inny pojazd, na przykład rower, to popełnia on wykroczenie i to niezależnie od tego czy znajduje się w stanie nietrzeźwości czy w stanie po użyciu alkoholu. W obu przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest fakultatywnie, co oznacza, że taki zakaz może, ale nie musi zostać nałożony na kierowcę.

Jeśli sprawca poruszał się rowerem w stanie nietrzeźwości podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych, z kolei prowadzenie roweru w stanie po użyciu alkoholu zagrożone jest karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Co grozi za jazdę po pijanemu?

Ponowne zatrzymanie za jazdę pod wpływem alkoholu może rodzić dla kierowcy bardzo dotkliwe konsekwencje. Jeśli sprawca został prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i ponownie kierował pojazdem będąc w takim stanie, podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Analogicznie kształtuje się sytuacja sprawcy, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości w czasie kiedy obowiązywał go zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu?

Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień gdy ustaną przyczyny, dla których przedmiotowe uprawnienia cofnięto. A zatem w tym przypadku, o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami można ubiegać się po upływie czasu na jaki ustanowiono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Aby odzyskać uprawnienia kierowcy, należy przede wszystkim spełniać takie same wymagania jak osoba, która po raz pierwszy ubiera się o prawo jazdy, ale również wymagania dodatkowe. Należy mieć bowiem na uwadze, że w przypadku gdy uprawnienia do kierowania pojazdem zostały cofnięte na okres przekraczający rok, warunkiem przywrócenia uprawnień jest zdobycie pozytywnego wyniku w kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji. Ponadto kierowca, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jest obowiązany poddać się badaniu lekarskiemu, badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu, oraz ukończyć kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Czy da się skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku skazania za jazdę pod wpływem alkoholu może być utrudnione, jednak w takim przypadku dobrym rozwiązaniem może być wniosek o  blokadę alkoholową. W przypadku uwzględnienia wniosku, kierowca będzie mógł prowadzić samochód jeśli ten będzie wyposażony we wspomnianą wyżej blokadę. Urządzenie to uniemożliwia uruchomienie silnika gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierowcę wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³.