Porady

Jak znaleźć dobrego adwokata? Poradnik dla osób szukających pomocy prawnej

Jak znaleźć dobrego adwokata? Poradnik dla osób szukających pomocy prawnej

Stojąc przed problemem natury prawnej, intuicyjnie pojawia się myśl o znalezieniu profesjonalisty w tej dziedzinie i zasięgnięciu u niego pomocy. Poszukiwanie adwokata sprowadza się często do rozpytywania znajomych oraz bliskich i korzystania z ich poleceń. Powszechnym sposobem na znalezienie adwokata są także wyszukiwarki internetowe. Jednak w świetle stosunkowo dużej liczby profesjonalnych pełnomocników, pojawia się  pytanie czym kierować się przy wyborze tego odpowiedniego? Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek w tym zakresie.

Dobry adwokat

Zasadniczą kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę przy wyborze adwokata jest zakres jego specjalizacji. Jakkolwiek może wydawać się, że adwokat powinien specjalizować się w szeroko rozumianym prawie, tak  trzeba jednocześnie mieć na uwadze, że na prawo składają się tysiące ustaw, które zawierają setki tysiące stron. Tylko w 2022 r. uchwalono blisko 32 tysiące stron nowego prawa. Dlatego też adwokat siłą rzeczy nie ma możliwości by specjalizować się we wszystkich gałęziach prawa. Dobre doświadczenia z adwokatem od spraw karnych, nie zawsze oznaczają, że karnista poprowadzi nam sprawę administracyjną, gdyż są to dwie odrębne dziedziny prawa.

Tym samym szukając adwokata warto zwrócić na jego doświadczenie w danym rodzaju spraw. Przykładowo: jeśli stoimy przed decyzją dotyczącą rozwodu, warto zasięgnąć pomocy prawnej u adwokata zajmującego się prawem rodzinnym. Kiedy w grę wchodzą problemy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, warto zwrócić się do pełnomocnika, który na co dzień zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej przedsiębiorcom. 

Jaki dobry adwokat?

Zadaniem adwokata jest udzielenie fachowej pomocy prawnej. Na taką pomoc w pierwszej kolejności składa się umiejętność wysłuchania Klienta i ocena jego sytuacji. Drugim etapem pomocy prawnej jest przedstawienie możliwych rozwiązań prawnych i ocena ich wad i zalet w odniesieniu do indywidualnej sprawy. Kolejnym etapem jest ustalenie potencjalnych kroków jakie zostaną podjęte, i związane z tym skutki.  

Szukając ogólnych wskazówek na znalezienie dobrego adwokata trzeba pamiętać, że każdy  klient posiada indywidualne potrzeby, które mogą się różnić w zależności od tego czego sprawa dotyczy. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że każdy adwokat posiada swój indywidualny tryb pracy. Dlatego też kluczem udanej współpracy jest klarowane określenie jej zasad i sprawna, otwarta komunikacja.

Kto jest najlepszym prawnikiem?

Podstawowe cechy jakimi powinien cechować się adwokat to: wysoki poziom wiedzy merytorycznej, profesjonalizm, dyskrecja, empatia, zaangażowanie w prowadzone sprawy, elastyczność i kreatywność.

Należy przy tym pamiętać, że adwokata obowiązują zasady wykonywania zawodu określone w kodeksie etyki adwokackiej. Dlatego też zaangażowanie adwokata i kreatywność w prowadzeniu sprawy nie może naruszać obowiązujących go zasad. Jest to o tyle istotne, że w praktyce stosunkowo często dochodzi do kreowania wizerunku adwokata – mowa tu na przykład o serialach czy filmach – w sposób sprzeczny z zasadami wykonywania zawodu. To z kolei czasami rodzi nieuzasadnione oczekiwania/wyobrażenia o zawodzie adwokata i może rodzić pole do nieporozumień.

Tytułem przykładu warto wspomnieć, że adwokatowi nie wolno świadomie podawać sądowi nieprawdziwych informacji. Adwokatowi nie wolno udzielać pomocy prawnej, która ułatwiałaby popełnienie przestępstwa lub wskazywałaby możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać popełniony w przyszłości. Adwokatowi nie wolno także grozić ściganiem karnym lub dyscyplinarnym. 

Ile kosztuje dobry adwokat?

Zwykle przed wizytą u fachowego pełnomocnika, potencjalni klienci chcą zorientować się w kwestii szacunkowych kosztów usług adwokatów za prowadzenie danej sprawy. Tymczasem zasady wykonywania zawodu adwokata zakazują umieszczania cenników na stronach internetowych kancelarii. Wycena prowadzenia sprawy jest możliwa dopiero wtedy, gdy potencjalny Klient zwróci się z wyraźną prośbą do adwokata o określenie potencjalnego honorarium. 

Na wysokość wynagrodzenia adwokata wpływa przede wszystkim stopień skomplikowania sprawy. Naturalnym bowiem jest, że zawiłość sprawy przekłada się na ilość czasu, jaką trzeba poświęcić na udzielenie pomocy prawnej w danej sprawie. Mowa tu w szczególności o analizie materiału dowodowego i odpowiednim przygotowaniu strategii procesowej. Nie bez znaczenia w kwestii honorarium pozostaje dotychczasowe doświadczenie adwokata w danym rodzaju spraw. Im większe doświadczenie posiada fachowy pełnomocnik, tym co do zasady wyżej kształtuje się proponowane honorarium.

Chcąc oszacować potencjalne koszty adwokata, pomocna może okazać się treść Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Przywołany wyżej akt prawny reguluje stawki minimalne adwokatów. Innymi słowy adwokat nie powinien wyceniać swoich usług poniżej wskazanych w treści rozporządzenia kwot.